Bác sĩ Daniel D. Trương – Tham vấn chuyên môn xương khớp tại Tạp chí Y Dược Ngày Nay

Bác sĩ Daniel Trương hiện đang Công tác tại khoa rối loạn vận động của Bệnh viện California.

Điểm nổi bật

  • M.D., Cựu Giáo Sư Ðại Học Y Khoa Irvine, California, Chuyên Khoa Thần Kinh Học,
  • Giám Ðốc Viện Parkinson và Rối Loạn Vận Ðộng, Fountain Valley, California,
  • Hiện tại là cố vấn cấp cao khoa Thần Kinh học, khoa Rối Loạn Vận Động của nhiều bệnh viện lớn ở California.

Về kinh nghiệm

Bác sĩ Daniel Trương là chủ tịch Hội Quốc Tế về Hội Chứng Parkinson. Ông đã có những đóng góp to lớn cho việc phát triển kiến thức và kỹ thuật điều trị các bệnh thần kinh tại Việt Nam.

Bác sĩ Daniel Trương, người Việt ở Mỹ đã có đóng góp to lớn trong việc tổ chức thành công 7 hội thảo quốc tế cập nhật kiến thức thần kinh học (International Neurology Forum – INFO năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012) với 86 lượt giáo sư và chuyên viên thần kinh học có uy tín hàng đầu của quốc tế, thuộc Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á như Giáo sư vĩnh cửu Robert B. Daroff – một người thầy của các giáo sư thần kinh học Hoa Kỳ hiện nay, Giáo sư Joseph Jankovic về rối loạn vận động, Giáo sư Amos Korczyn về sa sút trí tuệ, Giáo sư Eduardo Tolosa về rối loạn vận động, Giáo sư Jun Kimura về điện cơ, v.v…

Thông qua các hội thảo quốc tế về thần kinh học này, bác sĩ Daniel Trương đã giúp các bác sĩ Việt Nam chuyên khoa thần kinh, phẫu thuật thần kinh, tâm thần, hình ảnh học thần kinh, y học phục hồi và lão khoa của cả ba miền đất nước hội nhập với ngành thần kinh học quốc tế.

Riêng trong hai hội thảo INFO 2010 và INFO 2012, bác sĩ Daniel Trương đã kêu gọi được Hiệp hội Thần kinh học Thế giới (World Federation of Neurology) trao tặng các bác sĩ Việt Nam hơn 200 quyển sách chuyên về các bệnh rối loạn vận động (Quyển PARKINSONISM AND RELATED DISORDERS của VU University Press, xuất bản năm 2010) với giá trị khi đó khoảng 80 USD/quyển.

Hiện nay bác sĩ Daniel Trương là chủ tịch của Hội Quốc Tế về Hội Chứng Parkinson và các Bệnh có Liên Quan (International Association of Parkinsonism and Related Disorders), phó chủ biên của hai tạp chí về khoa học thần kinh, Journal of Neurological Sciences và Journal of Neural Transmission, thành viên ban biên tập của 6 tạp chí thần kinh học khác của Mỹ và quốc tế, giám đốc của Viện về Bệnh Parkinson và các Rối Loạn Vận Động Fountain Valley-California, giáo sư thần kinh học lâm sàng của Đại học UC Irvine.

Ở những vị trí này, bác sĩ Daniel Truong có những hỗ trợ hữu ích và hiệu quả cho ngành thần kinh học và bác sĩ thần kinh học Việt Nam trong các lĩnh vực huấn luyện, đào tạo thần kinh học và đào tạo về bệnh rối loạn vận động.

Bên cạnh đó, ông còn hỗ trợ cho việc đăng tải công trình nghiên cứu có giá trị của Việt Nam về thần kinh học và về các bệnh thuộc chuyên khoa sâu rối loạn vận động trên các tạp chí chuyên khoa có liên quan của Mỹ và quốc tế./.

Chia sẻ của Bác sĩ Daniel Trương với Tạp Chí Y Dược Ngày Nay

Kiến thức là vô tận, tôi sẽ càng biết rộng và hiểu sâu hơn khi tôi chia sẻ được nhiều hơn nữa giá trị của mình đến Cộng đồng.

Cũng chính vì lý do mong muốn nền y học của Việt Nam, thông tin sức khỏe của Y tế Việt Nam hữu ích hơn, chính xác hơn nên tôi đã đồng ý là một trong những chủ biên của Tờ tạp chí trong nước Y Dược Ngày Nay.

Từng kiến thức tôi chia sẻ trên tạp chí Y Dược Ngày Nay đều được chắt lọc cặn kẽ về mức độ chính xác, khách quan và mới nhất. Tôi và đội ngũ chủ biên rất khát vọng sẽ mang đến cho Cộng đồng một kênh thông tin sức khỏe chính thống lớn nhất Việt Nam.