Giới thiệu về chúng tôi

Chào Mừng Quý Ðộc Giả Ðã Ðến Với Y Dược Ngày Nay

Y Dược Ngày Nay là trang mạng thuần túy chuyên môn có mục đích phổ biến các thông tin về Y Dược cho người Việt nam.

Người viết tự nguyện đóng góp bài vở và chịu trách nhiệm về hinh thức và nội dung bài viết của mình cũng như trách nhiệm về tác quyền khi tham khảo các tác giả khác.

Các bài đăng trên Y Dược Ngày Nay là tài liệu để tham khảo, không thay thế cho sự thăm khám và điều trị của bác sĩ. Nếu quý vị có vấn đề về sức khỏe liên quan đến những đề tài được đăng xin liên hệ với bác sĩ gia đình của mình.

Ban Chủ Biên: Y Dược Ngày Nay

 1. Bác sĩ Trịnh Cường, M.D., Nội Thương và Gia Ðình
 2. Bác sĩ Vũ văn Dzi, M.D., Cựu Giảng Sư Nội Thương Đại Học Y Khoa Oklahoma, Hoa Kỳ; Diplomate, American Board of Internal medicine. Nguyên BS điều trị bệnh viện VA Oklahoma city.
 3. Bác sĩ Daniel D. Trương, M.D., Cựu Giáo Sư Ðại Học Y Khoa Irvine, California, Chuyên Khoa Thần Kinh Học, Giám Ðốc Viện Parkinson và Rối Loạn Vận Ðộng, Fountain Valley, California
 4. Bác Sĩ Vũ Quý Ðài, M.D., Ph.D., Cựu Giáo sư Khoa Trưởng Y Khoa Ðại Học Sài Gòn. Bác Sĩ Ðiều Trị (Y Khoa Tổng Quát) tại Bệnh Viện Agnews, San Jose, California
 5. Bác sĩ Nguyễn Văn Ðích, M.D., Nội thương, Cựu Giảng sư Y Khoa Ðại Học Sài Gòn
 6. Bác sĩ Nguyễn Văn Ðức, M.D., Chuyên Khoa Nội Thương
 7. Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức, M.D., Chuyên Khoa Gia Ðình và Bệnh Người Già
 8. Tiến Sĩ Huỳnh Phước Đương, Ph.D.; Research Associate Professor; Director, Molecular Parkinson Disease Research Group, Department of Neurology, University of Utah Health Sciences
 9. Dược sĩ Trịnh Nguyễn Ðàm Giang, R.Ph., D.Ph., Dược Khoa Lâm Sàng
 10. Dược Sĩ Trần Việt Hưng, Pharm. D. ở Portland, Chuyên viết những bài Dược Thảo và Dinh Dưỡng.
 11. Bác sĩ Nguyễn Vĩ Liệt, M.D., hiện đang hành nghề bác sĩ gia đình tại tỉnh British Columbia, Canada
 12. Bác sĩ Nguyễn Tài Mai, M.D., Chuyên Khoa Bệnh Máu và Ung Thư
 13. Bác sĩ Nguyễn Nguyên, M.D., Chuyên Khoa Nội Thương
 14. Bác sĩ Nguyễn Ðình Nguyên, M.D., Scientist tại Trung Tâm Khảo Cứu Y Khoa Garvan, Úc Châu
 15. Bác sĩ Trần Mạnh Ngô, M.D., Ph.D., Y Khoa Gia Ðình, Cựu Giáo Sư Ðại Học Y Khoa Sherbrooke, Gia Nã Ðại, và Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, Chuyên Khoa Quang Tuyến và Y Khoa Nhân Tử
 16. Dược Sĩ Dương Quang Nhàn, Chuyên Môn Dược Khoa Hạt Nhân (Diplomat American Board of Nuclear Pharmacy)
 17. Dược sĩ Lê Văn Nhân, R. Ph., Cựu Pharmaceutical Consultant của MediCal, bộ Y Tế Tiểu Bang California, Cố Vấn Bộ Môn Dược Lâm Sàng Ðại Học Dược Sàigòn
 18. Bác sĩ Nguyễn Quyền Tài, M.D., Giáo sư Ðại Học Y Khoa, Chuyên Khoa Giải Phẫu Thần Kinh, Ðại Học Florida
 19. Tiến sĩ Nguyễn Ðức Thái, Ph.D., Cựu Giáo Sư Ðại Học Y Khoa San Francisco, California; Scientist, Trung Tâm Khảo Cứu Y Khoa tại Tokyo, Nhật Bản
 20. Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Généraliste agréé và Spécialiste en Médecine Aigue. Hiện làm việc ở Khoa Cấp Cứu của Hôpital de Saint Nicolas, Eupen và Clinique Reine Astride, Malmédy, Belgique.
 21. Bác Sĩ Nguyễn Thanh Trà, M.D., Otolaryngologist, Diplomat American Board of Otolaryngology, Nguyên Giảng Sư Khu Tai Mũi Họng Đại Học Y Khoa Saigon
 22. Bác sĩ Thái Minh Trung, M.D., Giáo sư Ðại Học Y Khoa, Irvine, California, Chuyên Khoa Bệnh Tâm Thần
 23. Bác sĩ Ðinh-Xuân Anh-Tuấn, M.D., Ph.D., Giáo Sư Ðại Học Y Khoa; Directeur, Laboratoire de Physiologie Respiratoire UPRES-EA 2511, Hôpital Cochin & Faculté de Médecine, Université Paris 5
 24. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Ph.D., Giáo sư Ðại Học Y Khoa và Scientist tại Trung Tâm Khảo Cứu Y Khoa Garvan, Úc Châu
 25. Bác sĩ Đặng Văn Việt, M.D., Eye Physician and Surgeon, Diplomate of the American Board of Ophthalmology